BIG IDEA

Projekt Aktywne Miasta

Aktywizacja mieszkańców, popularyzacja alternatywnych (ekologicznych) form transportu, współpraca samorządów, podejmowanie działań społecznych na rzecz organizacji wydarzeń dla obywateli.

STATUS: trwa

O FIRMIE

Urząd Miasta Bydgoszczy – jednostka samorządu terytorialnego, zarządzająca największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego (prawie 350 tys. mieszkańców). W urzędzie działa 37 biur, zespołów i wydziałów.

„Aktywne Miasta” to projekt rekreacyjno-sportowy, skierowany do mieszkańców miast aktywnie spędzających czas. Składają się nań portal internetowy oraz aplikacja mobilna, obsługująca 18 dyscyplin sportowych. Narzędzie mierzy czas treningu, pokonany dystans, spalone kalorie, a przebyte szlaki oznacza na mapie.

Marka powstała na bazie lokalnego produktu – bydgoskiego portalu informacyjnego o tematyce sportowej i rekreacyjnej oraz aplikacji mobilnej Aktywna Bydgoszcz. W 2019 roku na potrzeby organizacji ogólnopolskiej rywalizacji rowerowej aplikacja zmieniła nazwę na Rowerowa Stolica Polski. Z początkiem 2021 roku wprowadzone zostały kolejne istotne zmiany funkcjonalne i graficzne, łącznie z nową nazwą.

Dzięki współpracy z ponad 50 miastami w całej Polsce udało nam się zaktywizować ponad 100 tysięcy mieszkańców do pobrania aplikacji oraz włączenia się do sportowej rywalizacji. W ramach wydarzenia w Miastach zostały stworzone oddolne rywalizacje, które pozwalały również na wewnętrzną, zdrową rywalizację np.: w szkołach, zakładach pracy czy innych grupach i stowarzyszeniach. Dzięki naszej akcji tylko w czerwcu ograniczyliśmy ślad węglowy o ponad 250 ton!
Warto podkreślić, że każde Miasto ma dostęp do danych analitycznych oraz mapy ciepła, którą generują ich mieszkańcy. Dzięki temu doskonale wiadomo jak rozkłada się ruch rowerowy oraz jakimi drogami i szlakami poruszają się mieszkańcy danych Miast. .

W 2022 roku, poza sztandarowym projektem, zostaną stworzone inne rywalizacje, które pozwolą na włączenie się nie tylko rowerzystów, ale biegaczy, rolkarzy czy miłośników Nordic Walking!
Aplikacja jest rozpowszechniana bezpłatnie. Za jej pośrednictwem realizowanych jest wiele przedsięwzięć o charakterze inkluzywnym, włączającym do rywalizacji miasta i ich mieszkańców z całej Polski, Europy, a nawet świata. Aplikacja nie ma granic!

Cele projektu

  • promocja zdrowego trybu życia, aktywizacja mieszkańców miast poprzez rozpowszechnienie aplikacji jako darmowego narzędzia dla osób aktywnych
  • zaproszenie do udziału jak największej liczby miast prezydenckich – miernik: ilość umów wieloletnich
  • promocja miasta Bydgoszcz

Najważniejsze etapy

  • stworzenie aplikacji mobilnej do systemów iOS i Android
  • stworzenie strony internetowej do śledzenia postępów i rywalizacji użytkowników
  • rozpoczęcie prac nad projektem „proof-of-concept” na bazie rozwiązań chmurowych z myślą o dalszym rozwoju aplikacji

Mierzalne efekty

0

– wartość ekwiwalentu reklamowego w 2021 r.

53 miasta prezydenckie

dołączyły do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w 2021 roku. W roku 2020 były to 44 samorządy, a w 2019 – 23

Ponad 100 tysięcy

użytkowników w aplikacji

Okiem menadżera

Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

Aplikacja Aktywne Miasta to nie tylko narzędzie do uprawiania sportu oraz monitorowania swoich osiągnieć. To również platforma do komunikowania się ze swoimi mieszkańcami i poznawania ich preferencji o charakterze sportowo-rekreacyjnym. To dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu użytkowników  w nasz projekt doskonale wiemy jakimi drogami i ścieżkami się poruszają  tworząc w ten sposób „mapę ciepła”. Mapa ciepła to nic innego jak żywy ślad, który stanowi podstawę modernizacji czy też dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej w naszych Miastach

Nowe zdolności organizacji

  • stworzenie marki „Aktywne Miasta” oraz oferowanych w niej produktów spowodowało konieczność zbudowania nowej struktury organizacyjnej i przeszkolenie osób z obszaru IT, które do tej pory nie miały nic wspólnego z sektorem informatycznym
  • nowe kompetencje uzyskiwane dzięki nowym obszarom działalności promocyjnej

LESSONS LEARNED

Infrastruktura

Infrastruktura sprzętowa nie zawsze nadąża za decyzją biznesową.

Infrastruktura

Uwaga na integracje

W trakcie rywalizacji podjęto decyzję o umożliwieniu użytkownikom „kręcenia” kilometrów za pomocą aplikacji Garmin nie biorąc pod uwagę, że eksport treningów (bez ograniczeń czasowych) do aplikacji może położyć nawet najsilniejszą infrastrukturę.

Uwaga na integracje

konsultacje z IT

„Podejmuj decyzje biznesowo w konsultacjach z IT”.

konsultacje z IT