ZWYCIĘZCA KONKURSU

BIG IDEA

Polpharma Digital Community

Miejsce, w którym pracownicy mogą w otwarty, kreatywny sposób rozmawiać o innowacyjnych pomysłach, szukać inspiracji, uczyć się współpracy i ko-kreacji oraz rozwijać cyfrowe kompetencje.

STATUS: trwa

O FIRMIE

Polpharma – firma farmaceutyczna produkująca leki i wyroby medyczne. Portfolio firmy obejmuje prawie 800 produktów. Spółka posiada osiem zakładów wytwórczych i pięć ośrodków badawczo-rozwojowych. W Polsce zatrudnia 4200 osób.

W 2017 roku Polpharma była największą polską firmą farmaceutyczną i liderem na polskim rynku leków generycznych. Zarząd zdawał sobie jednak sprawę, że wpływ ogólnospołecznej transformacji cyfrowej dotknie również obszar działalności spółki. Dlatego zdecydowano się na utworzenie w zespole zarządzającym firmą nowej roli – Chief Digital Officera. Jego głównym zadaniem było stworzenie wizji transformacji cyfrowej, wyznaczenie priorytetów transformacji oraz zaangażowania w proces jak najszerszej grupy pracowników do uczestnictwa.

Jednym z priorytetów była ewolucja kultury organizacyjnej opartej na innowacji, ciągłym uczeniu się, zwracaniu uwagi na budowanie doświadczeń użytkownika tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał technologii cyfrowych do zwiększenia efektywności procesów i zbudowania trwałych relacji z klientami i dostawcami.

Tak powstała społeczność Polpharma Digital Community. W 2018 roku stanowiło ją kilkunastu pasjonatów cyfryzacji, dziś spółka ma ponad 100 ambasadorów cyfryzacji, a w różnych aktywnościach społeczności wzięła w tym roku udział ponad połowa z 4200 pracowników.

Cele projektu

  • podniesienie dojrzałości cyfrowej – periodyczne badanie dojrzałości dla obszarów Cyfrowy produkt, Cyfrowa organizacja, Cyfrowa operacja i Cyfrowy rynek
  • zwiększenie zaangażowania w proces transformacji – comiesięczne monitorowanie ilości wydarzeń organizowanych przez PDC i ilości pracowników biorących w nich udział
  • podniesienie świadomości i kompetencji cyfrowych
  • zwiększenie innowacyjności – liczba zgłoszonych pomysłów oraz projektów zrealizowanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Okiem menadżera

TOMASZ Staszelis
CHIEF DIGITAL OFFICER, POLPHARMA

Od samego początku mieliśmy świadomość, że największym wyzwaniem transformacji nie jest technologia, ale ludzie. Chcieliśmy budować świadomość, zaangażowanie, umiejętność współpracy ludzi młodych z doświadczonymi pracownikami – łączyć organizację na wielu poziomach, by ciągle budować nowe umiejętności cyfrowe. Stworzyliśmy więc hub, czy raczej kociołek. Do tego kotła ludzie wrzucają pomysły technologię, wiedze i aplikacje i bezpiecznie mieszają w nim, budując innowacje. Co najważniejsze, uczą się współpracować nad tymi projektami i inicjatywami.

Najważniejsze etapy

  • zebranie wewnętrznego zespołu ambasadorów cyfryzacji oraz zmobilizowanie partnerów technologicznych do zaangażowania się w proces
  • zaprojektowanie w ramach grupy działań mających na celu zachęcenie pracowników do zaangażowania się w działania społeczności
  • uruchomienie procesu zbierania pomysłów i inicjatyw poprawy efektywności procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Mierzalne efekty

280 pomysłów

W pierwszym roku działania społeczność zidentyfikowała ponad 280 pomysłów typu „digital business innovation”, z których część została zrealizowana w ramach projektów strategicznych (w tym zastosowanie technologii VR i urządzeń Hololens do realizacji projektu wirtualnej podróży po zakładach produkcyjnych)

redukcja wydruków

37-procentowa redukcja wydruków poprzez wdrażanie cyfrowych rozwiązań i budowanie świadomości wśród pracowników

Nowe zdolności organizacji

  • dzięki współpracy między działami HR, IT i Digital powstał program Cyfrowego Rozwoju Pracownika, na który składają się różnorodne szkolenia i spotkania z zewnętrznymi ekspertami. W samym 2021 r. w szkoleniach organizowanych przez PDC wzięło udział ponad 2000 pracowników

LESSONS LEARNED

perspektywa korzyści

Zaangażowanie powszechne i równorzędne wszystkich chętnych pracowników w proces transformacji cyfrowej jest kluczowe dla jej powodzenia. Aby to osiągnąć, trzeba spojrzeć na problem nie tylko z perspektywy korzyści dla firmy ale również korzyści pracownika.

perspektywa korzyści

zaangażowanie pracowników

Budowanie zaangażowania pracowników jest procesem ciągłym, który trzeba konsekwentnie rozwijać. Ważne, aby w tworzeniu społeczności realnie brali udział jej uczestnicy.

zaangażowanie pracowników

monitorowanie zmian

W skutecznej realizacji transformacji trzeba w sposób ciągły monitorować zmiany w organizacji i otoczenia biznesowego i wykorzystać siłę zespołu do zwinnej adaptacji rozwiązań.

monitorowanie zmian