BIG IDEA

IoT i AR w produkcji farmaceutycznej

Usprawnienie procesu przezbrajania maszyn produkcyjnych, w tym i wykorzystania IoT (Internetu Rzeczy, ang. Internet of Things) jako nośnika informacji w obszarze farmaceutycznym oraz procesu szkolenia pracowników obszarów produkcji i jakości.

STATUS: zakończony

O FIRMIE

Polpharma stawia na jakość, bezpieczeństwo i innowacje we wszystkich obszarach swojego działania. Dzięki szerokiemu portfolio produktów może wspierać pacjentów w terapii i profilaktyce najczęściej występujących chorób.

Tak duże przedsiębiorstwo produkcyjne charakteryzuje daleko idąca złożoność procesów wytwórczych, na którą dodatkowo nakłada się konieczność reformatowania linii produkcyjnych.

W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera sprawność procesu przezbrajania linii – w tym zmniejszenie ilości błędów i skrócenie czasu trwania operacji – jak również odpowiednie szkolenie nowych pracowników.

Polpharma posiłkuje się tu technologią – Rozszerzoną Rzeczywistością (AR, Augmented Reality), platformą e-learningu i Internetem Rzeczy. Wdrożyliśmy narzędzia umożliwiające tworzenie, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji, w tym materiałów audiowizualnych oraz wykorzystujących technologię AR i dostępnych z poziomu komputera oraz specjalnych okularów holograficznych na wyposażeniu personelu.

W drugiej kolejności przeanalizowaliśmy proces przezbrojenia wraz z towarzyszącymi regulacjami i wyodrębniliśmy z niego wszystkie fazy i poszczególne kroki. Do każdego kroku stworzyliśmy dokładne instrukcje przedstawiające poprawny sposób montażu i regulacji oraz wskazówki, jak unikać typowych błędów. Wiedza gromadzona w systemie służy zarówno podczas szkoleń, jak i bieżących przezbrojeń.

Cele projektu

 • redukcja ilości błędów w trakcie przezbrajania produkcji, skrócenie procesu i poprawa jego organizacji
 • skrócenie czasu potrzebnego na szkolenie personelu technicznego
 • wykorzystanie technologii AR i IoT i w kontekście zdalnych audytów, wizyt referencyjnych, asyst wykonywanych przez ekspertów i wsparcia dostawców

Okiem menadżera

ŁUKASZ KRAUSE
CIO POLPHARMA S.A.

Technologia rozszerzonej rzeczywistości zadomowiła się w Polpharmie na dobre. Dzięki innowacyjnym pomysłom zgłaszanym przez naszych pracowników jest również skutecznie wdrażana w pozaprodukcyjnych obszarach naszej działalności, np. w działaniach komercyjnych. Aby skutecznie zarządzać innowacjami w Polpharmie, Departament IT powołał dedykowany zespół kompetencyjny wspierający IoT i AR/VR, co pozwala nam jeszcze szybciej wdrażać nowe pomysły. Dzięki stosowaniu rozszerzonej rzeczywistości nie tylko udało nam się wygrać duży przetarg w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby lepiej funkcjonować w środowisku wirtualnym w czasach COVIDU,  ale również inne firmy farmaceutyczne są żywo zainteresowane naszą wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze

Nowe zdolności organizacji

 • rozpoczęto proces budowania centrum kompetencyjnego dla obszarów IoT i AR i utworzono zespół ds. IoT i Infrastruktury IT dla Przemysłu
 • utworzenie „IoT Tribe” – jednostka prowadzona przez Departament IT w celu zaadresowania zagadnień związanych z technologią Internetu Rzeczy (propagacja wiedzy, przypadki użycia biznesowego) i angażujący interesariuszy z różnych obszarów biznesowych
 • postępująca specjalizacja wśród klientów biznesowych organizacji, którzy korzystają z technologii IoT

Najważniejsze etapy

 • analiza dokumentów zdefiniowanych w ramach metodyki SMED (ang. Single Minute Exchange of Die)
 • wykonanie i analiza materiałów wideo dotyczących wybranej linii oraz przezbrojenia
 • wytypowanie osób odpowiedzialnych za zdefiniowanie i uszczegółowienie procedury SMED dla programu pilotażowego
 • definicja szczegółowych kroków przezbrojenia dla zdefiniowanego dokumentu SMED
 • przygotowanie prototypowej aplikacji – UI/UX
 • implementacja rozwiązania
 • wyznaczenie osób testujących rozwiązanie
 • wsparcie i niezbędne optymalizacje software podczas programu pilotażowego
 • analiza wyników programu pilotażowego
 • szkolenia dla osób w zakresie obsługi oprogramowania w celu rozszerzenia o kolejne przezbrojenia/procedury oraz administrowania systemem
 • rekomendacja dotycząca wdrożenia pełnego systemu
 • wdrożenie produkcyjne
 • eksploatacja rozwiązania

Mierzalne efekty

skrócenie czasu

skrócenie czasu przezbrojenia maszyn

skrócenie czasu adaptacji pracowników do wykonywania nowych zadań

praca zdalna

możliwość zdalnej pracy dla pracowników technicznych działów produkcji

redukcja 

redukcja ilości błędów występujących w procesie przezbrajania

redukcja wykorzystania dokumentów papierowych

LESSONS LEARNED

stymulacja kreatywności

Podstawą każdej transformacji są zaangażowani pracownicy, którzy od początku powinni być jej integralną częścią. Należy stymulować kreatywność pracowników i uwzględniać ich pomysły na wprowadzanie zmian – ewolucyjnych, a czasami rewolucyjnych.

stymulacja kreatywności

potencjał

Innowacja wprowadzana w obszarach produkcyjnych powinna adresować występujące w nim wyzwania i zagadnienia. Jednocześnie należy badać potencjał jej wykorzystania w innych częściach organizacji.

potencjał

wyzwania technologiczne

Aplikując Innowację do organizacji należy zawsze mieć na uwadze związane z nią wyzwania technologiczne i regulacyjne, w tym dostępność rozwiązań wspierających, kompetencje oraz wiedzę praktyczną i teoretyczną dostawców (polskich i zagranicznych).

wyzwania technologiczne