Finalista KONKURSU

BIG IDEA

Supplier Portal

Wdrożony w łańcuchu dostaw LPP – IT Supplier Portal to platforma pomagająca w:

 • usprawnieniu komunikacji – pokonaniu dystansu geograficznego i kulturowego w relacji z dostawcami z różnych krajów świata,
 • zautomatyzowaniu procesów elektronicznego obiegu informacji i dokumentacji – paper less document management,
 • zoptymalizowaniu procesu pakowania (maksymalizacja wykorzystania przestrzeni transportowej i magazynowej), co przełożyło się na zwiększenie efektywności kosztowej i ograniczenie śladu węglowego w transporcie.

STATUS: zakończony

O FIRMIE

LPP – największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej producentów branży odzieżowej. Właściciel marek modowych: Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay sprzedający rocznie ponad 230 mln sztuk odzieży na 39 rynkach. Posiada sieć ponad 2000 sklepów stacjonarnych. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty.

Firma, której istotnym elementem działalności jest współpraca z dostawcami, spedytorami oraz transport towarów importowanych z różnych regionów geograficznych świata, stanęła przed wyzwaniem stworzenia narzędzi i opracowania technologii czuwających nad optymalnym wykorzystaniem przestrzeni transportowej i magazynowej oraz nad spójnością danych i efektywnym ich przepływem. Wymogiem było zapewnienie przez system intuicyjnej pracy użytkownikom z wielu krajów, jak również szybkiego dostępu do bieżących informacji i pełnej kontroli łańcucha dostaw.

Z takiej potrzeby w LPP zrodził się projekt Supplier Portal, który objął swym zakresem centrum dystrybucyjne, ponad tysiąc dostawców i 2 tys. salonów w 32 krajach.

Wdrożenie narzędzia stworzyło nowe możliwości operacyjnej obsługi procesu dostaw przy zapewnieniu wymiernych korzyści środowiskowych, w tym ograniczenia wycinki drzew wykorzystywanych do produkcji kartonów oraz redukcji śladu węglowego związanego z procesem transportu.

Cele projektu

 • zwiększenie efektywności kosztowej przez optymalizację pakowania towarów – lepsze wypełnienie kartonów, kontenerów i powierzchni magazynowej
 • wydajniejsza współpraca z dostawcami – generowanie dokumentów on-line, uzgadnianie zamówień, przetwarzanie dokumentów, sprawna komunikacja z centralą LPP
 • optymalizacja funkcjonowania działu transportu – dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, spójność i wiarygodność danych, poprawa kontroli jakości danych
 • usprawnienie logistyki magazynowej – lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej
 • zmniejszenie śladu węglowego w procesie transportu towarów oraz ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych przez wydłużenie życia opakowań zbiorczych

Okiem menadżera

Dariusz Markowicz
IT Project Manager, SilkyCoders

Zarządzając od lat globalnym łańcuchem dostaw obejmującym m.in. ponad 1000 dostawców z 32 krajów, dobrze poznaliśmy wyzwania, jakie się z tym wiążą. Trudności w komunikacji, u podstaw których nieraz stały różnice czasowe czy kulturowe, stały się katalizatorem do wdrożenia zmian dotychczasowych rozwiązań. W dobie rosnącej liczby operacji, korespondencja mailowa stała się narzędziem niewystarczającym, przestarzałym i niedostatecznie ustandaryzowanym, aby stanowić podstawę komunikacji między ogniwami łańcucha. Wyzwaniem stało się więc dopracowanie procesu wymiany informacji i stworzenie ustandaryzowanej platformy IT, która połączy poszczególnych uczestników łańcucha eliminując dotychczasowe bariery.
Optymalizując procesy, zawsze dążymy do osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych, ale nie w oderwaniu od aspektów społecznych czy środowiskowych. W Supplier Portal zależało nam nie tylko na usunięciu barier komunikacyjnych między ludźmi, ale także na implementacji takich rozwiązań, które pozwolą nam zarządzać łańcuchem dostaw w sposób bardziej zrównoważony przy zachowaniu dla przyszłych pokoleń bogactwa środowiska naturalnego i jednoczesnym zmniejszeniu naszego wpływu na otoczenie.

Najważniejsze etapy

 • faza analiz i konsultacji z interesariuszami z różnych obszarów
 • opracowanie rozwiązania autorskiego (od proof of concept do platformy docelowej) w architekturze mikroserwisowej
 • integracja narzędzia m.in. z systemem do składania zamówień i zarządzania obsługą dostaw

Mierzalne efekty

wzrost re-używalności kartonów do 50%

dzięki czemu uzyskano zwrot z inwestycji

0 drzew uchronionych przed wycinką
0 opakowań oszczędzonych

powierzchnia magazynowa

zoptymalizowano wykorzystanie powierzchni magazynowej o 20% (oszczędność inwestycyjna 100 mln zł)

redukcja transportów

zredukowano liczbę transportów o 3500TEU (oszczędność kosztów transportu na poziomie 15,75 mld USD i redukcja śladu węglowego o 3000 ton)

automatyzacja komunikacji

zautomatyzowano proces komunikacji z dostawcami eliminując zdecydowaną większość nieprawidłowości występujących w starym procesie

Nowe zdolności organizacji

 • rozbudowa kompetencji w obszarach IT (projektowanie i wdrażanie architektury mikroserwisowej, DevOps w zakresie zarządzania platformą uruchomieniową, architektura bezpieczeństwa i zarządzanie użytkownikami)
 • rozszerzenie zdolności biznesowych (tworzenie raportów biznesowych, projektowanie i optymalizacja procesów biznesowych)
 • usprawnienie procesu wytwarzania oprogramowania – Continuous Integration w połączeniu z metodyką SCRUM dla efektywnej współpracy IT i biznesu
 • standaryzacja procesów eliminująca dystans w wymiarze stref czasowych, odległości i różnic kulturowych

LESSONS LEARNED

przejrzysty interfejs

Możliwe jest zbudowanie aplikacji „prowadzącej za rękę” i zaprojektowanie interfejsu użytkownika tak, aby był przejrzysty i intuicyjny dla użytkowników z różnych krajów, o różnym poziomie kompetencyjnym w zakresie technologii.

przejrzysty interfejs

aplikacje biznesowe

Aplikacje biznesowe mogą funkcjonować jak fora społecznościowe – nie wymagają szkoleń wprowadzających i rozbudowanego działu wsparcia użytkowników

aplikacje biznesowe

podejście scrum

Możliwe jest zrealizowanie projektu dużej skali w zespole rozproszonym w oparciu o podejście SCRUM – zdalna praca nie musi oznaczać utraty efektywności.

podejście scrum

dedykowane zaproszenia

Zapraszając do projektu nowych użytkowników z różnych lokalizacji należy perfekcyjnie dopracować dedykowane zaproszenia, aby użytkownik w sposób intuicyjny przeszedł przez proces rejestracji (znaczne przyspieszenie procesu wdrożenia systemu w różnych krajach).

dedykowane zaproszenia