Finalista KONKURSU

BIG IDEA

Strategia Cyfryzacji

Zbudowanie pojemności organizacji pozwalającej na masową digitalizację procesów biznesowych – poprzez wprowadzenie trwałych zmian strukturalnych i wytworzenie kultury procesowej pozwalającej skutecznie realizować ideę continuous process improvement.

STATUS: trwa

O FIRMIE

Echo Investment – firma deweloperska realizująca inwestycje w głównych sektorach rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Od początku działalności zbudowała w kilkudziesięciu polskich miastach blisko 200 inwestycji o łącznej powierzchni ponad 2 mln m2.

W roku 2017 Echo Investment znajdowało się na ścieżce szybkiego rozwoju zgodnie ze strategią rentownego wzrostu. Firma zorientowała się jednak, że wyzwaniem jest zachowanie spójności danych wykorzystywanych w raportowaniu, a generowanych przez małe, rozproszone systemy IT i aplikacje. Odpowiednie przetworzenie i przygotowanie ich do dalszego wykorzystania pochłaniało mnóstwo czasu i pracy.

Wdrożenie Strategii Cyfryzacji miało na celu podniesienie dojrzałości procesowej, wdrożenie najlepszych praktyk, rozbicie silosów organizacyjnych i wyeliminowanie problemów komunikacyjnych wewnątrz firmy.

W ramach projektu wdrożono platformę low-code, zredefiniowano rolę działu IT oraz wprowadzono zmiany strukturalne skutkujące powołaniem multidyscyplinarnych zespołów projektowych. W efekcie nastąpiło skokowe zwiększenie pojemności w zakresie dostarczania aplikacji biznesowych i digitalizacji.

Cele projektu

 • wypracowanie i wdrożenie standardów procesów biznesowych
 • optymalizacja procesów wewnętrznych
 • poprawa komunikacji w organizacji
 • wzmocnienie współpracy między zespołami

Okiem menadżera

Agata Skowrońska-Domańska
dyrektor planowania strategicznego, Echo Investment

Model informacji krążących w różnych plikach i aplikacjach zakłócał szybkość podejmowania decyzji – wiedzieliśmy, że trzeba to zmienić. Dziś mamy kompletne spójne dane, wysokiej jakości raporty, wprowadziliśmy metodologię samodoskonalenia procesów. Demokratyzacja technologii odblokowała niesamowity potencjał innowacyjności. Mamy do czynienia z efektem kuli śnieżnej, która sprawia, że coraz to nowe pomysły trafiają do zespołu transformacji i są przedmiotem wdrożeń.

Nowe zdolności organizacji

 • wysoki poziom dojrzałości procesowej – stworzenie domenowego frameworka procesowego, pozwalającego na szybką integrację procesów w pozostałych spółkach grupy kapitałowej
 • zmiana sposobu postrzegania informatyki i rozwiązań cyfrowych – dzięki dużemu wsparciu partnerów i samozaparciu działu IT zespół posiadł kompetencje w obszarze Mirosoft Azure, Microsoft Office 365, Webcon BPS, Microsoft Power BI
 • powstał nowy model architektury, do którego dostosowano procesy wewnętrzne
 • rozbudowano kompetencje technologiczne w obszarze procesów i raportowania
 • wzrosło zaangażowanie pracowników biznesowych w budowę prototypów aplikacji, które po uprzedniej recenzji i akceptacji przez zespół procesowy, są przenoszone do środowiska produkcyjnego

Najważniejsze etapy

 • opracowanie docelowej architektury systemów IT – uproszczenie krajobrazu aplikacyjnego, zmniejszenie kosztów utrzymania i rozwoju oraz zapewnienie wymaganej elastyczności, szybkozmienności i time to business
 • wybór niezbędnych technologii – automatyzacja procesów biznesowych w oparciu o platformę low-code Webcon BPS, raportowanie (Microsoft Power BI) oraz platforma integracyjna Microsoft Azure Service Bus
 • powołanie Działu Planowania Strategicznego i utworzenie roli Business Controllera, mającej wiązać realizację strategii z pracą operacyjną
 • wdrożenie metodyk zwinnych

Mierzalne efekty

wdrożenia

0 aplikacji
0 procesów
0 obiegów workflow

wydajność

0

aplikacji jest rejestrowanych i opisywanych każdego dnia

0

użytkowników grupy kapitałowej korzysta z systemu

LESSONS LEARNED

strategia transformacji

Transformacja cyfrowa nie polega na kupowaniu i instalowaniu gotowych rozwiązań – to strategia, którą trzeba wdrożyć w życie z pomocą dedykowanych zespołów i osób odpowiedzialnych za wdrożenie zmian w organizacji, w drodze kooperacji działu IT z biznesem.

strategia transformacji

rozwiązania technologiczne

Do przeprowadzenia transformacji niezbędne jest wybranie stabilnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Bez nich pozostałe działania nie będą możliwe do zrealizowania.

rozwiązania technologiczne

kultura innowacyjności

Dobra komunikacja i współpraca w organizacji są niezbędne do przeprowadzenia zmiany. Demokratyzacja technologii buduje kulturę innowacyjności.

kultura innowacyjności