ZWYCIĘZCA KONKURSU

BIG IDEA

Transformacja cyfrowa Grupy CCC

Odblokowanie technologicznych barier rozwojowych w zakresie nowych kanałów sprzedaży i rynków zbytu, wprowadzenie roz- wiązań pozwalających na dynamiczne zwiększenie skali działania, zmianę wizerunku i wzmocnienie relacji z klientem.

STATUS: TRWA

O FIRMIE

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.

Pierwsze kroki w kierunku transformacji cyfrowej zostały podjęte przez Grupę CCC w 2016 roku. Wyzwanie w tamtym czasie stanowiły nieskalowalne systemy informatyczne. Dlatego też kierownictwo firmy podjęło decyzję o całkowitej przebudowie platformy technologicznej, powiązanej z jednoczesną zmianą modelu biznesowego i zmianą  kultury organizacyjnej.

Kluczowym wyzwaniem była kompleksowa przebudowa architektury rozwiązań i narzędzi IT dopasowanych do najważniejszych obszarów funkcjonowania biznesu. Program zakładał wymianę wszystkich najważniejszych systemów informatycznych oraz wdrożenie najlepszych rozwiązań IT w obszarach dotychczas zupełnie niewspieranych narzędziami IT.

Programem zostały objęte kluczowe obszary organizacji: zakupy, logistyka, marketing, sprzedaż, CRM, back office,  finanse i e-commerce.

Cele projektu

 • zwiększenie udziału e-commerce w całości przychodów
 • poprawa wskaźnika satysfakcji klientów
 • zmiana kultury organizacyjnej – stworzenie partnerskiej relacji
  biznesu i technologii.

Okiem menadżera

PIOTR PAWŁOWSKI
DYREKTOR DS. TECHNOLOGII, CCC

W ciągu ostatnich pięciu lat przebudowaliśmy niemal wszystkie elementy naszej firmy. Przemiana objęła procesy, narzędzia, produkt, sposób komunikowania się z klientami, a także pracowników, ich sposób myślenia i działania. Wszystko to w tempie, które sprawiało, że wielu obserwatorów wątpiło w powodzenie tych zmian. Dodatkowo firma cały czas dynamicznie się rozwijała. Trwały akwizycje i konsolidacje nowych podmiotów, powstawały nowe sieci sprzedaży, oparte o zupełnie inne produkty i modele działania. Powodzenie tych wszystkich zmian, było możliwe dzięki bardzo silnemu zespołowi oraz inwestowaniu we współpracę zespołów technologicznych i biznesowych.
Nie zwalniamy tempa, traktujemy to, co zbudowaliśmy do tej pory jako fundament do jeszcze szybszego rozwoju. Mamy podstawy do wyznaczania celów wykraczających poza dotychczasowy horyzont i je realizujemy.

Nowe zdolności organizacji

 • zmiana działania przedsiębiorstwa w duchu data-driven – nowoczesne narzędzia informatyczne umożliwiły gromadzenie ogromnych ilości danych. Odpowiednia analiza przekrojowa i kierunkowa zapewnia większy udział twardych danych operacyjnych w podejmowaniu decyzji zarządczych oraz modelowanie strategii sprzedaży w zależności od informacji o zachowaniu klientów
 • zmiana kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa – partnerstwo biznesu i technologii przy realizowaniu projektów

Najważniejsze etapy

 • wybór i dostarczenie odpowiednich narzędzi dopasowanych do obszarów biznesowych, w tym: ERP dla branży odzieżowej, system WMS do wsparcia logistyki i magazynów wraz z ich automatyką, platforma do planowania zakupów, systemy automatyzacji uzupełniania zapasu w sklepach, narzędzia wspierające strategie cenowe, system do zarządzania finansami,
  controllingu i raportowania  zarządczego, system analiz operacyjnych
 • wdrożenie zestawu serwisów wpierających e-commerce oraz narzędzi Big Data analizy zachowań klientów, systemów wspierających relacje z klientami oraz oparta o analizy  automatyzacja działań marketingowych
 • wyposażenie sklepów stacjonarnych w aplikacje wielokanałowe
 • wdrożenie  innowacyjnych narzędzi do dokładnego pomiaru stóp klientów i dopasowania produktów

Mierzalne efekty

e-commerce

wzrost udziału kanału e-commerce w przychodach Grupy CCC do poziomu 43% (Q2 2021)

wzrost udziału
kanału e-commerce

w sprzedaży ogółem do poziomu 6,4% całości przychodów grupy, 14% przychodów w spółkach CCC mających pokrycie w sprzedaży offline (wrzesień 2021)

wartość wskaźnika satysfakcji

Net Promoter Score w Polsce (dane za sierpień 2021 r.)

dla kanału offline

dla kanału online

LESSONS LEARNED

kultura organizacyjna

Projekt umożliwił wzmocnienie kultury organizacyjnej na wczesnym etapie i zaangażowanie liderów zmian.

kultura organizacyjna

nowe kompetencje

Dzięki pozyskaniu nowych kompetencji pozwolił także na wzmocnienie zespołów  technologicznych.

nowe kompetencje

zaangażowanie zarządu

Zauważono silną korelację między zaangażowaniem personalnym zarządu, a powodzeniem programu transformacji.

zaangażowanie zarządu