BIG IDEA

Office Hours w BNP Paribas Polska

Umożliwienie skutecznego pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań do wspierania procesu cyfrowej transformacji banku od młodych firm technologicznych /startupów/.

STATUS: trwa

O FIRMIE

BNP Paribas Bank Polska, notowany od 2011 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 68 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu, kieruje usługi do ponad 4 mln klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. W blisko 450 oddziałach firmy zatrudnia ponad 8,5 tys. pracowników.

Wiele atrakcyjnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oferowanych jest przez młode spółki – tzw. startupy. Dzięki skupieniu na jednym rozwiązaniu/technologii, stosowaniu zwinnego podejścia do dostarczania produktu i ogromnym skupieniu na kliencie spółki te wydają się być idealnym partnerem technologicznym.

Tymczasem większość prób nawiązania przez BNP Paribas Bank Polska współpracy ze startupami kończyła się niepowodzeniem z racji niejasnych/zbyt szczegółowych wymagań biznesu, rozbudowanego procesu przetargowego i często niejasnej ścieżki akceptacji w banku (młode firmy technologiczne nie mają rozbudowanych zespołów prawnych mogących analizować kilkuset stronicowe regulaminy i procedury banku).

Budując Office Hours – nasz autorski uproszczony proces zakupowo-wdrożeniowy – połączyliśmy doświadczenia ze środowiska tzw. instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych czy funduszy inwestycyjnych), własne doświadczenia członków obecnego Biura Otwartych Innowacji banku BNP Paribas Polska z obszaru budowania startupów oraz wiedzę o wewnętrznych realiach korporacji. Punktem wyjścia było przekonanie, ze chcąc umożliwić startupom współpracę z bankiem powinniśmy znacząco uprościć „reguły gry” z naszej strony, dlatego docelowo połączyliśmy siły z zespołami IT, bezpieczeństwa, zakupami, Compliance czy działem prawnym i razem znieśliśmy bariery, które praktycznie uniemożliwiały startupom wejście ze swoimi rozwiązaniami do tak dużej organizacji, jaką jest bank. Ograniczyliśmy biurokrację i skupiliśmy się na szukaniu rozwiązań dla biznesu wśród młodych, polskich firm. Zastosowaliśmy też jedną złotą zasadę – od początku pracujemy ręka w rękę z biznesem i IT. Tak powstały Office Hours (zwane też wcześniej „Kodeksem Współpracy ze Startupami”) – nasz autorski uproszczony proces zakupowo-wdrożeniowy, który jest dziś jednym z najlepszych „door-openerów” dla startupów, które chcą dostarczać swoje rozwiązania do korporacji.

Cele projektu

 • umożliwienie współpracy na linii bank (klient) – startup (dostawca rozwiązania)
 • uproszczenie wymagań i procesów wewnętrznych na rzecz ułatwienia współpracy banku z ze startupami, efektywnego ich pozyskiwania, testowania i adaptowania rozwiązań technologicznych
 • wsparcie procesu cyfrowej transformacji banku
 • stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla biznesu w stosunku do tradycyjnego postępowania (RFI/RFP, przetarg)
 • skrócenie o ok. 40% czasu koniecznego dla wdrożenia nowego rozwiązania.

Najważniejsze etapy

 • ścisła współpraca Biura Otwartych Innowacji z Tribe Liderami i Product Ownerami w celu bieżącej analizy najistotniejszych wyzwań i priorytetów. Proces Office Hours jest uruchamiany tylko z jasno zdefiniowanym właścicielem biznesowym
 • analiza faktycznego wyzwania, diagnoza i optymalizacja procesu, którego wyzwanie dotyczy. Kluczową rolę odgrywają eksperci UX i „procesowcy” – w myśl zasady, że żadna, nawet najlepsza technologia nie rozwiąże problemu, jeśli proces, którego problem dotyczy jest wadliwy
 • współpraca Biura Otwartych Innowacji z Obszarem Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa, które analizują, czy funkcjonujące w banku rozwiązania nie są w stanie skurczenie zabezpieczyć zdiagnozowanej potrzeby
 • kwota na „Proof of Concept” nie może przekroczyć 200 tys. zł, w całości płatnej dla testowanego dostawcy (startupu)
 • transparentność – kontrahenci są od początku informowani o kolejnych krokach współpracy i przewidywanym horyzoncie czasowym. Bank angażuje też wszystkich zainteresowanych, którym rozwiązanie może przydać się w przyszłości

Mierzalne efekty

Proces Office Hours

– od jego premiery w 2018 roku – był uruchamiany do tej pory 20 razy

W efekcie Office Hours

w banku BNP Paribas Polska do tej pory:

 • wdrożono 16 rozwiązań pochodzących od młodych firm technologicznych, tzw. startupów (w tym m.in. od nuDelta, SentiOne, migam, today, Worksmile)
 • podpisano 3 umowy ramowe
 • zrealizowano 1 inwestycję kapitałową (Autenti)

Obecnie bank prowadzi prace nad trzema projektami na etapie „Proof of Concept”.

Proces pozyskiwania, analizy, testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań pochodzących od startupów jest 60% bardziej efektywny w stosunku do standardowej procedury przetargowej i pracy z dużymi dostawcami.

Okiem menadżera

PAULINA SKRZYPIŃSKA
DYREKTOR BIURA OTWARTYCH INNOWACJI

Budując Office Hours połączyliśmy doświadczenia ze środowiska tzw. instytucji otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych czy funduszy inwestycyjnych), własne doświadczenia z obszaru budowania startupów oraz wiedzę o wewnętrznych realiach korporacji. Połączyliśmy siły z zespołami IT, bezpieczeństwa, zakupami, Compliance czy działem prawnym i razem znieśliśmy bariery, które praktycznie uniemożliwiały startupom wejście ze swoimi rozwiązaniami do tak dużej organizacji, jaką jest bank. Ograniczyliśmy biurokrację i skupiliśmy się na szukaniu rozwiązań dla biznesu wśród młodych, polskich firm. Zastosowaliśmy też jedną złotą zasadę – od początku pracujemy ręka w rękę z biznesem i IT. Tak powstały Office Hours (zwane też wcześniej „Kodeksem Współpracy ze Startupami”) – nasz autorski uproszczony proces zakupowo-wdrożeniowy, który jest dziś jednym z najlepszych „door-openerów” dla startupów, które chcą dostarczać swoje rozwiązania do korporacji.

Nowe zdolności organizacji

 • Skuteczne pozyskiwanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych pochodzących od startupów. Przed Office Hours skuteczna współpraca w modelu „startup as a vendor” nie była możliwa.
 • Odwróciliśmy formułę pozyskiwania nowych rozwiązań technologicznych („PULL” zamiast „PUSH technology”), w którym poszukiwane są rozwiązania adresujące rzeczywiste potrzeby biznesu.
 • Zyskaliśmy doskonałe rozeznanie rynku innowacyjnych rozwiązań pochodzących od startupów. Dzięki Office Hours nie tylko wiemy jakie startupy w Polsce i zagranicą adresują potrzeby Tribe Liderów czy Product Ownerów, ale przede wszystkim skupiamy się na skutecznym ich testowaniu i porównywaniu, tak by wybrać najlepsze z nich.
 • Możliwość użycia rozwiązań chmury publicznej dla środowisk nieprodukcyjnych – sandboksów – które tworzone są indywidualnie w zależności od specyfiki danego rozwiązania
 • Powołanie Cloud Center of Excelence, które, poza sandboksami, pozwala też na budowanie środowisk developerskich i testowych w chmurze publicznej dla dowolnego zespołu w banku
 • Powołanie zespołu R&D, który, we współpracy z Biurem Otwartych Innowacji, prowadzi testy najnowszych technologii w celu oceny ich wartości biznesowej

LESSONS LEARNED

technologia wyprzedza prawo

Innowacyjne rozwiązania technologiczne znacznie wyprzedzają prawo i regulacje, którym podlegają banki. Im wcześniej do pracy nad testowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań zapraszani są przedstawiciele departamentów compliance czy prawnego, tym większa szansa na sukces.

technologia wyprzedza prawo

Bezpośredniość

Z rozmów ze startupami wyłączone są osoby odpowiedzialne za sprzedaż produktu czy usługi. Pracujemy bezpośrednio z założycielami, szefami technologii czy rozwoju produktu, by mieć absolutną pewność na jakim faktycznie etapie jest rozwiązanie i czy roadmapa jego rozwoju pokrywa się z naszymi pomysłami na skalowanie rozwiązania w organizacji.

Bezpośredniość

Skalowanie

Warto wybierać takie rozwiązania, które gwarantują możliwość skalowania czy re-użycia. Jesteśmy dumni, że nasi dostawcy (startupy) nie dostarczają nam pojedynczych wdrożeń, a regularnie dokładają do puli kolejne.

Skalowanie

Niedocenione obszary

Największymi sprzymierzeńcami pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami prócz architektury IT i bezpieczeństwa, są zwykle niedocenione obszary takie jak zakupy, operacje czy compliance. Uprośćcie im życie, a w organizacji znacznie zwiększy się przestrzeń do testowania innowacji.

Niedocenione obszary

Udoskonalanie procesu

Aby skutecznie wdrażać innowacje do korporacji, należy zacząć od solidnych porządków wewnątrz organizacji, należy kwestionować utarte schematy i ciągle udoskonalać proces, tak jak jest to z naszymi Office Hours.

Udoskonalanie procesu

Start-upy

Zapraszanie do współpracy start-upów to nie tylko biznesowy pragmatyzm, ale szansa na naukę i dostrzeganie nowych kierunków rozwoju rynku, zanim zrobi to konkurencja.

Start-upy

Otwarte innowacje

Współpraca Biura Otwartych Innowacji z Obszarem Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa, które analizują, czy funkcjonujące w banku rozwiązania są w stanie skutecznie zabezpieczyć zdiagnozowane potrzeby

Otwarte innowacje