BIG IDEA

Platforma Antyfraudowa BIK

Umożliwienie bankom i upoważnionym instytucjom efektywnej i zautomatyzowanej wymiany danych w celu przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom.

STATUS: TRWA

O FIRMIE

Biuro Informacji Kredytowej, powołane w 1997 r., gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej i gospodarczej osób fizycznych i prawnych. W bazie BIK znajdują się informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej 1,4 mln firm.

Jak wynika z analiz BIK liczba przypadków wyłudzeń kredytów detalicznych w sektorze bankowym to nawet 67 tys. rocznie na kwotę sięgającą nawet 600 mln zł, a w sektorze firm pożyczkowych – 38 tys. na kwotę około 50 mln zł.

Platforma Antyfraudowa BIK ma wykrywać przypadki takich nadużyć i udaremniać próby zaciągnięcia zobowiązania. Platforma jest narzędziem sektorowym, dostępnym dla wszystkich banków i instytucji finansowych (firm  pożyczkowych, leasingowych, faktoringowych) poprzez te same kanały, które służą do pobierania raportów kredytowych z BIK.

System działa online i wspiera wszystkie procesy kredytowe, również te realizowane w kanale internetowym lub mobile. Agreguje zdarzenia o charakterze negatywnym i zawiera bazę gotowych reguł pozwalających zweryfikować wnioski kredytowe pod kątem występowania podwyższonego  ryzyka operacyjnego.

Cele projektu

 • przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom kredytowym
 • zmniejszenie skali wyłudzeń w skali całego sektora finansowego
 • angażowanie uczestników systemu – im więcej uczestników, tym wyższe bezpieczeństwo sektora
 • współpraca z uczestnikami systemu – wymiana informacji o nadużyciach między instytucjami finansowymi

Okiem menadżera

Michał Łukasiewicz
Dyrektor Biura Systemów Antyfraudowych,
BIK S.A.

Wdrożenie systemu sektorowego jakim jest Platforma Antyfraudowa BIK, poza śmiałą wizją, wymagało zaangażowania oraz uporu w dążeniu do celu – i tak przez kilka lat… Kluczem do sukcesu jest dobra motywacja, którą w przypadku roli, jaką odgrywa BIK, było ograniczenie skali wyłudzeń w sektorze finansowym. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie ma realny wpływ na ograniczenie przestępczości w obszarze wyłudzeń. Platforma Antyfraudowa BIK działa jak zapora, powstrzymując straty sektorowe liczone w milionach złotych. Osiągane efekty stanowią o efektywności naszego projektu oraz nieustannie motywują do dalszej pracy. Bezsprzecznie warto jest robić coś, w czego sens się wierzy

Bartosz Wójcicki
Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.

Ochrona sektora przed ryzykiem to podstawowa rola BIK. Platforma Antyfraudowa BIK jest doskonałym przykładem zarówno współtworzenia systemu, jak i współuczestniczenia w nim. Wzajemne ostrzeganie się o podejrzanych przypadkach, niosących za sobą ryzyko nadużycia jest kluczem do sukcesu w walce z ograniczeniem strat zarówno pojedynczej firmy, jak i wzmocnieniem ochrony sektorowej. I nie mówimy tu tylko o ochronie banków, ale także firm leasingowych, firm pożyczkowych i od niedawna firm faktoringowych. Przyłączanie się nowych instytucji jest dowodem zaufania, jakim sektor finansowy darzy BIK oraz istotnej potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa. Każda z instytucji korzystająca z Platformy Antyfraudowej BIK ma bardzo konkretne oszczędności z tytułu wartości wniosków kredytowych zatrzymanych przez system, w przypadku których zaistniało wysokie ryzyko nadużycia. Ciągły rozwój systemu oraz przyłączanie kolejnych instytucji znacząco wpływają na skuteczność działania systemu i rozszerzanie parasola sektorowej ochrony przed nadużyciami

Nowe zdolności organizacji

 • unikatowe kompetencje w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w perspektywie sektorowej zarówno o obszarze technologicznym jak i biznesowym

Najważniejsze etapy

 • prace koncepcyjne i konsultacje – wypracowanie precyzyjnych założeń rozwiązania odpowiadających oczekiwaniom sektora
 • wybór technologii – system „Hunter” opracowany przez partnerską firmę Experian
 • przebudowa narzędzia w sposób dostosowany do wymogów sektora na rynku polskim z uwzględnieniem jego specyfiki i oczekiwań potencjalnych uczestników
 • dobór reguł antyfraudowych
 • uruchomienie narzędzia w obszarze weryfikacji wniosków kredytowych klientów indywidualnych
 • uruchomienie weryfikacji wniosków dotyczących finansowania przedsiębiorców
 • w planach – udostępnienie scoringu antyfraudowego budowanego w oparciu o mechanizmy uczenia maszynowego

Mierzalne efekty

Oszczędności

365 mln zł – łączna wartość strat, jakich uniknął sektor bankowy
dzięki wdrożeniu Platformy Antyfraudowej, z czego ponad
127 mln zł tylko w 2020 r. (wartość wniosków kredytowych, zatrzymanych
w wyniku ostrzeżeń wygenerowanych przez system)

bezpieczeństwo

obecnie około 0,5% wszystkich wniosków przetwarzanych przez podmioty uczestniczące w Platformie generuje alerty o bardzo wysokim ryzyku nadużycia.

LESSONS LEARNED

bezpieczeństwo sektora

Współpraca całego sektora i współtworzenie rozwiązania wspólnie z BIK jest kluczem do sukcesu w walce z ograniczeniem strat zarówno pojedynczej firmy, jak i zabezpieczenia całego sektora sprzedaży kredytów konsumenckich lub firmowych.

bezpieczeństwo sektora

kompetencje

Kluczową kwestią w dostarczaniu rozwiązań jest zbudowanie zespołu posiadającego niezbędne kompetencje i stosującego nieszablonowe podejście do stawianych przed nim wyzwań.

kompetencje