BIG IDEA

Program Cyfrowej Transformacji Detalu

Zbudowanie obsługi omnikanałowej w oparciu o nowoczesne, funkcjonalne kanały elektroniczne, zwłaszcza mobilne, umożliwiające klientom korzystanie z bankowości bez konieczności wizyty w oddziale.

STATUS: TRWA

O FIRMIE

Bank Pekao S.A. – podmiot dominujący w grupie kapitałowej Bank Pekao S.A., drugi bank w Polsce pod względem wielkości aktywów (243,1 mld zł na koniec I półrocza 2021 r.). Zatrudnia ponad 13 tys. osób.

Bank Pekao na początku transformacji obsługiwał klientów detalicznych głównie za pośrednictwem sieci oddziałów, ograniczając inwestycje w nowe technologie. Powodowało to narastanie długu technologicznego w kanałach elektronicznych.

Strategia przyjęta w 2017 roku pozwoliła przeznaczyć znacznie większe nakłady na transformację, by w ten sposób nadrobić cyfryzacyjne zaległości. W tym celu został wdrożony Program Cyfrowej Transformacji Detalu, zrzeszający 150 różnych projektów cyfrowych i angażujący blisko 1000 pracowników i kontraktorów, zakładający w perspektywie trzech lat znaczące wzrosty w zakresie digitalizacji.

W ramach programu bank zbudował nowoczesną platformę omnikanałową, której fundamentem technologicznym stały się nowoczesne technologie, w tym architektura rozproszona, mikroserwisy, konteneryzacja oraz budowanie rozwiązań cloud-ready.

Cele projektu

 • migracja klientów z oddziałów do kanałów cyfrowych, w szczególności zwiększenie liczby klientów aktywnie korzystających z rozwiązań mobilnych
 • wzrost udziału kanałów elektronicznych w sprzedaży kluczowych produktów banku (konta, pożyczki)
 • wzrost udziału usług dostępnych w strefach samoobsługowych
 • podniesienie pozycji w rankingach funkcjonalności bankowości mobilnych
 • modernizacja technologiczna
 • zmiana metodyk projektowych

Okiem menadżera

Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Technologii i Operacji.

Program Cyfrowej Transformacji Detalu w Banku Pekao, to jeden z największych programów transformacyjnych w polskiej bankowości. Intensywna transformacja cyfrowa w Pekao rozpoczęła się w 2017 roku wraz z wdrożeniem Strategii Siła Polskiego Żubra. Kontynuujemy ją w kolejnej Strategii do 2024. Dzięki temu, że bardzo mocno postawiliśmy na cyfryzację, byliśmy pierwszym bankiem z kontem na selfie. Pierwszym w pełni gotowym na zdalne otwieranie kont dla nowych klientów od początku pandemii, bez konieczności wybierania się do oddziału ani spotykania się z kurierami. Mamy na celu przemianę Banku Pekao w jeden z najbardziej rozwiniętych omnikanałowo banków w Polsce. Zależy nam, aby klienci mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi i w zależności od swoich preferencji, mogli wybierać kanał kontaktu z bankiem (bankowość elektroniczna, aplikacja mobilna, oddział, czy infolinia) i w łatwy sposób przenosić się pomiędzy kanałami zdalnymi i analogowymi.

W naszych działaniach skupiamy się na dalszym wzroście wskaźnika digitalizacji. Celujemy w 100% cyfryzacji, to znaczy liczymy, że nasi klienci detaliczni będą mogli realizować swoje potrzeby w sposób cyfrowy. Wchodzimy w nowe obszary, np. e-commerce. Transformacja cyfrowa zaczyna się w głowach. Wymaga ona wyjścia ze strefy komfortu. Z pewnością cyfryzacja to wysiłek, który się opłaca

Nowe zdolności organizacji

 • kompetencje Agile – uzupełniono kompetencje zapewniające efektywne wykorzystanie metodyk zwinnych w całym procesie wytwórczym
 • budowa nowych centrów nowoczesnych kompetencji
  1. technologie mobilne – zatrudniono nowe osoby w IT posiadające kompetencje w obszarze aplikacji mobilnych, co pozwoliło bankowi samodzielnie zbudować aplikację mobilną przejmując ją od dostawcy (całościowo zwiększyło zasoby IT o około 150%)
  2. technologie chmurowe/konteneryzacji – stworzono nowy zespół, który wdrożył w banku wewnętrzną platformę konteneryzacji Kubernetes używaną przez główne aplikacje banku
  3. kompetencje chmur publicznych – zbudowano kompetencje potrzebne do efektywnego wykorzystania usług chmurowych w szczególności: rozliczania i kontroli kosztów oraz zapewnienia wymagań regulacyjnych i bezpieczeństwa
  4. kompetencje DevOps – zbudowano komórkę odpowiedzialną za automatyzacje procesów wdrożeń, zarządzania środowiskami, narzędzi CI/CD, monitoringu
  5. kompetencje UX – utworzono zespół pozwalającego bankowi badać i projektować nowe procesy i aplikacje

Najważniejsze etapy

 • adaptacja nowoczesnych narzędzi do pracy projektowej
 • wdrożenie zwinnych metodyk pracy (większość projektów realizowanych w ramach PCTD oparta była na zespołach SCRUM) i szkoleń z Agile – tworzenie interdyscyplinarnych, autonomicznych zespołów projektowych grupowanych wg obszarów biznesowych
 • powołanie Laboratorium Innowacji, którego zadaniem jest szukanie inspiracji wśród fintechów i startupów i szerzenie kultury innowacji
 • reorganizacja modelu pracy działu IT w zgodzie z podejściem DevOps
 • modernizacja architektury aplikacji do modelu rozproszonego, mikroserwisów i platformy konteneryzacji Kubernetes wykorzystującej technologie chmurowe
 • wdrożenie procesów zapewniających możliwość wykorzystania usług chmurowych, adresujących sektorowe wymagania regulacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wymagania bezpieczeństwa
 • budowa / zwiększenie własnych kompetencji wytwórczych

Mierzalne efekty

platforma omnikanałowa

stworzenie nowoczesnej platformy omnikanałowej, na którą składa się m.in. nowa bankowość mobilna PeoPay, nowa bankowość internetowa Pekao24 i platforma open banking

mobilna modernizacja

zmodernizowana warstwa procesów sprzedażowych i samoobsługowych, obejmująca m.in. ścieżkę otwierania konta na „selfie” z użyciem biometrii i integracji z e-dowodem

pożyczek sprzedanych w kanałach zdalnych

kont bankowych założonych zdalnie w 2020 r.
(w 2016 proces niedostępny)

bankowość mobilna

ponad 2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej
(wzrost o 198% w porównaniu z 2016 r.)


Centralizacja

scentralizowanie 1500 osób z oddziałów, automatyzacja
i robotyzacja procesów

zamknięcie około 25-30% oddziałów przy jednoczesnym
wzroście liczby klientów o 0,5 mln

LESSONS LEARNED

nie tylko technologia

Transformacja cyfrowa to nie tylko technologia, lecz kompleksowe podejście do tworzenia nowych  produktów i usług oraz digitalizacji istniejących, wymagające zaangażowania całej organizacji. Nie będzie skutecznej transformacji bez udziału pracowników oddziałów – ambasadorów cyfryzacji wśród klientów.

nie tylko technologia

Burzenie silosów

Obecne struktury dużych organizacji oraz procesy zakupowe, budżetowe i decyzyjne nie są dostosowane do zwinnych metodyk wytwórczych, a ich zmiana nie jest prosta i szybka. Burzenie silosów i praca ponad formalnymi strukturami może być skuteczną odpowiedzią na te ograniczenia.

Burzenie silosów

usługi chmurowe

Niezwykle istotne jest zaadresowanie sektorowych wymagań regulacyjnych i bezpieczeństwa dotyczących możliwości wykorzystania usług chmurowych.

usługi chmurowe